معیار ها و شاخص های مصوب کمیته منتخب موضوع مصوبه مورخه 95/08/01 هیات رئیسه دانشگاه برای توریع نیروهای طرحی 
معیار شاخص شرایط کسب امتیاز مستند مورد قبول امتیاز
ایثارگری ایثارگری ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء ، جانبازان ، مفقودین ، آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های جنک تحمیلی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.                                                                                              پانزده (15) امتیاز برای جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید                                                                                                                                                                                                                                      و پنج(5) امتیاز برای رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان زیر یکسال اسارت اختصاص مییابد.                                         تبصره : فرزندان ( شهید ، جانباز 25 درصد و بالاتر ، آزاده ، اسیر و مفقودالاثر ) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه / دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند. گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برای جانبازان و خانواده های محترم شهداء و برای رزمندگان از سپاه و نیروهای مسلح و مقاومت بسیج در دوران دفاع مقدس - جانبازان و خانواده ای محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن ، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند. 15و5
بومی بودن بومی بودن در شهرستان انتخابی  الف ) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای طرح یکی باشد.                                                                                                                                                                                                              ب ) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی و قراردادی و یا نیروهای مسلح ( شاغل یا بازنشسته ) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای طرح یکی باشد.                                                                                                                                                                                                              ج ) داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی قبل از دانشگاه ( ابتدائی ، راهنمائی ، دبیرستان  ) را بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای طرح طی کرده باشد.                               د ) داوطلب یا پدر ، مادر و یا همسر وی ، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای طرح را داشته باشند. ( پرداخت حق بیمه بمدت تعیین شده صرفا" توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است ).                                                                                                                                    تبصره : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد. شناسنامه - حکم کارگزینی - گواهی از سازمان مرکزی محل خدمت - مدارک تحصیلی - گواهی پرداخت حق بیمه از سازمانهای بیمه گر 15
بومی بودن دراستان انتخابی  5
تاهل متاهل بودن داوطلب متاهل بودن داوطلب صرفا" در رشته های اجباری ارائه تصویر شناسنامه زوجین ( کلیه صفحات ) 10
داشتن فرزند داشتن فرزند داشتن فرزند یا فرزندن صرفا" در رشته های اجباری ارائه تصویر شناسنامه زوجین ( کلیه صفحات ) 10
خانواده همکار فرزند یا همسر همکار دانشگاه علوم پزشکی تبریز صرفا" فرزند یا همسر اعضای هیات علمی و همکاران رسمی ، پیمانی ، قراردادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارائه حکم کارگزینی بهمراه شناسنامه همکار 5
نخبگان نخبگان صرفا" ارائه گواهی از بنیاد نخبگان کشور ارائه گواهی صرفا" از بنیاد ملی نخبگان کشور 10
رتبه های برتر رتبه اول دانشگاه دولتی  کسب رتبه اول در طول مدت تحصیل  ارائه گواهی دانشگاه مربوطه  10
رتبه دوم دانشگاه دولتی/ رتبه اول دانشگاه آزاد و دانشکده مستقل علوم پزشکی دولتی  کسب رتبه دوم دانشگاه دولتی یا رتبه اول در دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشکده علوم پزشکی مستقل دولتی  در طول مدت تحصیل  ارائه گواهی دانشگاه / دانشکده دولتی مربوطه 8

ارائه مدارک ومستندات از مراجع اعلام شده برای هربک ار بندهای فوق ضروری است و در صورت عدم ارئه بموقع(درطول مدت ثبت نام ) با غیر از مراجع فوق الذکر، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
در صورت عدم تکمبل ظرفیت با توجه به معیار ها و شاخص های فوق و یا امتیاز مساوی داوطلبان، تاریخ فراغت از تحصیل ملاک اولویت خواهد بود.

 تعریف ایثارگری و بومی بودن تابع مقررات جاری و تغییرات احتمالی بعدی آن خواهد بود

قابل توجه بانوان متاهل: با توجه به نیازواحدها جهت اشتغال مداوم نیروی مورد تقاضا و نظر به شرایط جسمانی بانوان باردار بدلیل عدم توانایی اشتغال مستمر که موجب بروز مشکل برای خود و واحد در پاسخگویی به مراجعین میشود از بانوان باردار پس از زایمان و مناسب بودن وضعیت جسمی و خانوادگی ثبت نام بعمل خواهد آمد

;